TOUR DU NGOẠN

Vé tour du ngoạn sông Sài Gòn

vé tour du ngoạn sông sài gòn

TOUR DU NGOẠN TRÊN SÔNG SÀI GÒN
Thời gian đón khách: 18h30 đến 19h00, giờ tàu chạy: 19h00 -> 21h00, tàu cập bến: 21h00
Địa điểm đón khách: Cảng Sài Gòn, Số 5 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM.

Giá tour:
100.000

Tham quan du ngoạn sông Sài Gòn

vé tàu du ngoạn sông sài gòn

TOUR DU NGOẠN TRÊN SÔNG SÀI GÒN
Thời gian đón khách: 18h00 đến 20h00, giờ tàu chạy: 20h00 -> 21h00
Địa điểm đón khách: Cảng Bạch Đằng, đầu Đường Hoa Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.

Giá tour:
120.000

DU NGOẠN SÔNG SÀI GÒN