DU NGOẠN TÀU SÀI GÒN

Ăn sáng uống cà phê trên Tàu Sài Gòn

Ăn sáng uống cà phê trên Tàu Sài Gòn

ĂN SÁNG UỐNG CÀ PHÊ TRÊN SÔNG SÀI GÒN BẰNG DU THUYỀN

Thứ 7, CN hàng tuần

Giá tour:
150.000

DU NGOẠN SÔNG SÀI GÒN